NOWOŚĆ

Veeam Backup
dla Microsoft Office 365

 • Nr 1 do backupu i odzyskiwania pakietu Office 365
 • Rozwiązanie zainstalowane w 84K firm
 • Złoty partner firmy Microsoft
 • Szybkość, łatwa obsługa i przystępna cena

Poproś o bezpłatną wersję próbną, prezentację lub dodatkowe informacje

Niezbędna kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Firma Microsoft w ramach pakietu Office 365 udostępnia zaawansowane usługi, ale nie ma wśród nich kompleksowego backupu danych Office 365. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 1000 specjalistów IT, 81% z nich miało do czynienia z utratą danych pakietu Office 365. Przyczyny były różne — od prostego błędu użytkownika po poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

 
Obejrzyj ten krótki film pokazowy i zobacz, jak tworzyć kopie zapasowe oraz odzyskiwać dane programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm przy użyciu rozwiązania Veeam

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe pakietu Office 365?

Dzięki pakietowi Microsoft Office 365 przedsiębiorstwo może działać w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury poczty e-mail, plików i SharePoint. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności tworzenia kopii zapasowych krytycznych danych biznesowych pakietu Office 365.

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony.

Czy wiesz, że 60% poufnych danych przechowywanych w chmurze znajduje się w dokumentach pakietu Office, a 75% z nich NIE jest objętych backupem? Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych pakietu Office 365 w dowolnym miejscu, w tym w środowisku lokalnym, chmurze hiperskalowej lub repozytorium usługodawcy, oferując następujące korzyści:

 • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania
 • Szybkie przywracanie pojedynczych e-maili, plików i witryn pakietu Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
 • Zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w elementach pakietu Office 365
Odpowiedzialność klienta i firmy Microsoft jest wyraźnie rozgraniczona

Tworzenie kopii zapasowych danych SharePoint oraz e-maili i plików pakietu Office 365 w dowolnej lokalizacji

W swojej najprostszej formie kopia zapasowa jest dodatkowym egzemplarzem danych przechowywanym w miejscu niezależnym od źródła. Obniża to ryzyko i daje pewność, że w razie potrzeby będzie można przywrócić dane.

 • Pobieranie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzenie kopii zapasowych tych danych nawet co pięć minut w macierzystym formacie firmy Microsoft, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue
 • Tworzenie kopii zapasowych danych programów Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym — ograniczenie wpływu na firmowe centrum danych oraz możliwość SAMODZIELNEGO określania częstotliwości i godzin tworzenia kopii zapasowych
 • Ochrona danych opublikowanych i udostępnionych w czatach, plikach oraz witrynach programu Microsoft Teams dzięki kronikowaniu danych Teams w programach Exchange Online i SharePoint Online

Przywracanie danych pakietu Office 365 z najlepszą w branży elastycznością

Nie ma nic lepszego niż niezawodne, granularne, wykonywane kilkoma kliknięciami przywracanie skrzynek pocztowych i e-maili pakietu Office 365, witryn, dokumentów, bibliotek i list programu SharePoint oraz kont, plików i folderów OneDrive dla Firm.

Wbudowane narzędzia Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange, SharePoint i OneDrive dla Firm dają następujące możliwości:

 • Szybkie wyszukiwanie oraz granularne odzyskiwanie pojedynczych obiektów — w tym danych programu Microsoft Teams — znajdujących się w chronionej kopii zapasowej pakietu Office 365
 • Bezpośrednie przywracanie elementów pakietu Office 365 — szereg najlepszych w branży metod przywracania dających maksymalną elastyczność
 • Szeroki wybór — ponad 25 sposobów przywracania danych z kopii zapasowych pakietu Office 365 odpowiednio do potrzeb firmy

25 sposobów przywracania danych z kopii zapasowych pakietu Office 365

Zaawansowane operacje eDiscovery na danych pakietu Office 365

Gdy nie ma łatwo dostępnej kopii danych, pozyskiwanie e-maili pakietu Office 365 w celu zapewnienia zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym, czasochłonnym i poważnie zakłócającym funkcjonowanie firmy.

Rozwiązanie Veeam udostępnia znajome, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz elastyczne opcje odzyskiwania i eksportu, które pozwalają wykonywać operacje eDiscovery w skrzynkach pocztowych, e-mailach, plikach lub witrynach pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku tradycyjnych lokalnych kopii zapasowych.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów klientów

Wybrana funkcja:

Obsługa obiektowej pamięci masowej

Problem: Firmy działające w myśl zasady „cloud first” potrzebują opcji wdrożeń zoptymalizowanych pod kątem chmury, aby w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Microsoft Office 365 móc wykorzystać skalowalność, prostotę i niższy koszt chmury publicznej.

Rozwiązanie: Veeam udostępnia prosty, oparty na kreatorze proces wysyłania kopii zapasowych Office 365 bezpośrednio do obiektowej pamięci masowej — w tym na platformy AWS S3, Azure Blob i IBM Cloud oraz do usługodawców obsługujących technologię S3.

Wybrana funkcja:

Elastyczne opcje przechowywania

Problem: Wielu klientom całkowicie odpowiadało to, jak w poprzednich wersjach rozwiązania Veeam do backupu danych Office 365 działały zasady przechowywania. Jednak klienci korzystający także ze sztandarowego produktu firmy Veeam, czyli Veeam Backup & Replication™, wyrażali życzenie, aby mechanizmy przechowywania dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 działały podobnie.

Rozwiązanie: Obecnie każdy klient ma do wyboru dwie opcje przechowywania: tradycyjną, stosowaną na poziomie elementów, oraz migawkową (pełna kopia zapasowa + tryb ciągły przyrostowy) — taką jak w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication.

Wybrana funkcja:

Raporty dotyczące ochrony danych pakietu Office 365

Problem:  Wielu klientom korzystającym z rozwiązania Veeam do backupu danych pakietu Office 365 zależało na zaawansowanym wglądzie w środowisko ochrony danych Office 365.

Rozwiązanie: W interfejsie użytkownika rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 dodano trzy nowe raporty (dostępne również w środowisku PowerShell i za pośrednictwem interfejsu RESTful API). Raporty te umożliwiają identyfikację niechronionych skrzynek pocztowych pakietu Office 365 oraz zarządzanie licencjami i wykorzystaniem miejsca.

Oprogramowanie działało szybko, dynamicznie i stabilnie, a interfejs administracyjny był bardzo intuicyjny.
Brien Posey
Autor artykułów technicznych, prelegent i Microsoft MVP

Zastosowania

Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pakietu Office 365 i jego zgodności z przepisami

Dbałość o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to ważny argument za tworzeniem kopii zapasowych e-maili i innych danych pakietu Office 365. Rozwiązanie do backupu danych Office 365 umożliwia:

 • Przechowywanie danych zgodnie z regułami przechowywania długoterminowego na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i zasadami
 • Odzyskiwanie dokładnie tych danych, które są potrzebne — ani mniej, ani więcej — przy użyciu zaawansowanych granularnych funkcji wyszukiwania
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych kopii zapasowych pakietu Office 365 za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego

Efektywne skalowanie i zmniejszenie nakładu pracy

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 cechuje się niezrównaną skalowalnością dzięki architekturze z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, która:

 • Umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji, łącznie z automatycznym skalowaniem repozytorium w poziomie w celu wyeliminowania problemów z limitami rozmiaru plików
 • Ułatwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych Office 365
 • Minimalizuje nakłady pracy, skraca czas odzyskiwania oraz obniża koszty dzięki kompleksowej automatyzacji za pośrednictwem technologii PowerShell i interfejsu RESTful API — obejmującej wszystkie funkcje produktu — a także samoobsługowym mechanizmom przywracania przeznaczonym dla klientów usługodawcy

Zarządzanie hybrydowymi środowiskami Office 365

Zapewnienie kontroli nad e-mailami Office 365 oraz danymi SharePoint wymaga rozwiązania obejmującego zarówno pakiet Office 365, jak i ewentualne lokalne instancje programów Exchange oraz SharePoint.

 • Ochrona hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint oraz przenoszenie danych skrzynek pocztowych między lokalnym serwerem Exchange i pakietem Office 365
 • Możliwość tworzenia spójnych kopii zapasowych danych Office 365, usprawniających operacje eDiscovery i przywracanie na poziomie elementów
 • Tworzenie kopii zapasowych specjalnych i zlokalizowanych wersji pakietu Office 365, łącznie z wersją pakietu Office 365 dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersjami pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin

Niekwestionowany lider rynku ochrony danych Office 365

Veeam ułatwia przedsiębiorstwom dbanie o ochronę i dostępność danych pakietu Office 365
84K+

pobrań produktu

9M+

chronionych skrzynek pocztowych

Historie sukcesu klientów

Columbia Power & Water Systems

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej kontroluje dane pakietu Microsoft Office 365 za pomocą rozwiązania Veeam

ZOBACZ JAK

College Success Foundation

CSF przerywa krąg ubóstwa wśród studentów ze zmarginalizowanych środowisk za pomocą pakietu Office 365, platformy Azure i rozwiązań Veeam

PRZECZYTAJ

Drenthe College

Drenthe College wdraża rozwiązanie Veeam dla Microsoft Office 365, aby zapewnić ochronę starszych e-maili

PRZECZYTAJ

*Nombre
*Apellidos
*Telefono
*Correo electrónico
* 
I have read and accept the privacy policy below.

*Required Fields
Click here to view the SYNTIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością privacy policy.